TERIMA KASIH ATAS SOKONGAN ANDA

Bahagian Ibadat


1. Solat :


Solat- ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu.


Rukun -ialah sesuatu perkara yang mesti ada dan dilakukan dalam setiap amalan.


Rukun solatialah perkara-perkara yang wajib dilakukan semasa mengerjakan solat, jika ditinggalkan tidak sah solat itu.


Rukun solat ada 13 mengikut bahagian seperti berikut :

 (sila klik untuk paparan yang lebih jelas)


Kesan rukun solat :


1. mengagungkan Allah

2. Ikhlas

3. berdisiplin

4. merendahkan diri kepada Allah

5. mendapat syafaat nabi Muhammad SAW2. Syarat sah Solat :


 (sila klik gambar untuk paparan lebih jelas)

 
Elegant Rose - Up Arrow